Daisy in the clouds / Margaretă printre nori

Back to the beginning. Haven’t made a necklace in a longtime, but felt an urge and voilà, a daisy in the sky or something like that? Înapoi la începuturi. N-am mai făcut un colier de mult timp, dar am avut așa un chef de albastru, că a ieșit o margaretă printre nori?